Vårt erbjudande för personlig assistans i Malmö

Personlig assistans i Malmö med kunden i fokus

Vi är en assistansanordnare i Malmö.  Vi erbjuder personlig assistans av hög kvalitet med kunden i centrum.

Ulla vår verksamhetschef säger sitt om personlig assistans i Malmö

“Vi står för omsorg med hög kvalitet. Kundens behov ska bli sedda och hörda. Vår personal ska ta hand om kunden på ett kärleksfullt sätt. Vår personlig assistans i Malmö ska utgå ifrån våra ledord professionell, värme och kunskap. Vårt löfte till dig är att ge dig bästa möjliga service”.

personlig assistans malmo goteborg

Vill du byta eller skaffa personlig assistans i Malmö?

Vi har kunskap och kompetens att hjälpa dig!

Vi är ett assistansföretag som gärna tar emot fler kunder. Det enda du behöver göra är att ringa oss eller skicka ett meddelande. Så sätter vi fart på bytet till oss eller skriver ansökan åt dig…

Vill du ansöka om att skaffa assistansersättning och personlig assistans i Malmö, då hjälper vi dig kostnadsfritt att ansöka om personlig assistans i Malmö. Vi har gjort ansökan många gånger förut och vet hur man ska formulera sig och vad man ska trycka på för att ha bästa chans att få ansökan beviljad.

Personlig assistans i Malmö med högt betyg och lång erfarenhet

Vi har i över 8 år lojalt tagit hand om våra kunder med personlig assistans i Malmö av hög kvalitet. Under åren har vi skaffat oss ett gott rykte. Vi håller hög service och är omtyckt som arbetsgivare. Det avspeglar sig i våra kunders höga omdömen om oss. Våra kunder och medarbetare är nöjda med oss! Det är vi stolta över.

Våra kunder finns över hela Sverige.  De flesta är i  Malmö. Vi har också personlig assistans i Göteborg och personlig assistans i Stockholm. För att nämna några exempel på var våra kunder finns så är det i Nacka, Hässelby – Vällingby, Rinkeby – Kista, Spånga -Tensta och Bromma

Du ska vara petig när det gäller att få personliga stödinsatser, ofta i ditt hem. Vi lovar dig att vi ska göra allt vi kan för att göra dig nöjd.

Hör gärna av dig till oss!

Välkommen att ta kontakt med oss oavsett vad det gäller

E-post info@assistansanordnare.se 

Telefon +46844683877

Andra tjänster utöver personlig assistans i Malmö som vi erbjuder

Vi tillhandahåller boendestöd, ledsagarservice / ledsagning, avlösarservice / avlösning och hemtjänst, alla av hög kvalitet. Är du intresserad av att veta mer? Hör gärna av dig till oss så tar vi det vidare därifrån.

Vad är boendestöd?

Boendestöd är att en person med psykisk funktionsnedsättning får hjälp i hemmet av en sk. boendestödjare med olika sysslor som hen inte klarar av själv. Utgångspunkten för insatsen boendestöd är ett beslut som en biståndshandläggare har tagit gällande just boendestöd.

Vad är ledsagarservice och ledsagning?’

Utgångspunkten för ledsagarservice är ett beslut som biståndshandläggaren har tagit. I beslutet framgår riktlinjerna för ledsagarservice. Vi vill att du som kund i stor utsträckning ska kunna påverka hur du vill att just din ledsagarservice ska gå till. På det här sättet vill vi att du ska kunna känna dig trygg och ha bättre kontroll över din vardag.

Vad är avlösarservice och avlösning?

Avlösarservice även kallat avlösning syftar till att make, maka eller anhörig får avlastning i form av att en specifik person tillfälligt tar över omvårdnaden av en person med funktionsnedsättning. Avlösning utgår ifrån ett beslut som biståndshandläggaren har tagit om en person med funktionsnedsättning.

Ta kontakt med oss om personlig assistans i Malmö

info@assistansanordnare.se  +46844683877

Vi hjälper dig vidare…

Roliga aktiviteter i Malmö

Vi har olika aktiviteter som tex resor, bio, matkurser mm

Arbetsmiljön är viktig för oss

Arbetsmiljö är den miljö du har omkring dig när du arbetar. Vi vill att den ska vara organiserad och du ska trivsas på arbetet.
Vi ser till att samtliga anställda och kunder ska ha en bra fysisk och psykisk hälsa. Vi strävar alltid efter att minimera den psykiska och fysiska ohälsan hos de anställda och kunder. Vi arbetar vi systematiskt med arbetsmiljöfrågor.

0 månaders bindningstid

Du väljer själv vilken uppsägningstid du vill ha

Egen erfarenhet av personlig assistans i Malmö

Vi har stor egen erfarenhet av personlig assistans och använder detta i vårt arbete som gör att vi har bra förståelse.

Jourtelefon

Vi har en jourtelefon så att du som kund eller anställd alltid kan nå oss vid krissituationer på icke kontorstid årets alla dagar.

Assistansbolag med kollektivavtal

Vi är medlemmar i PACTA vilket innebär förmåner och försäkringar för personalen i assistansbolag.

Kvalitetsledningssystem

Gediget system för kvalitet.

Jurist

Fri juridisk rådgivning. Våra jurister hjälper dig kostnadsfritt vid ansökan och överklagan om assistanstimmar hos kommunen eller Försäkringskassan.

Kvalitetsledningssystem

Vi följer Socialstyrelsen föreskrifter om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och har ett väl utarbetat sådant system som du bla kan ta del av i en app.

Enkätundersökning som mäter att vi gör ett bra jobb

Vi genomför enkätundersökningar varje år. För att förebygga fel, brister och klagomål samt kontrollera hur kunden upplever den tjänst vi utför.

Nyhetsbrev

Vi delar med oss av nyheter och saker som är viktiga att känna till

Personalomkostnader

Vi erbjuder höga friskvårdpengar och fika när du vill

Pensioner och försäkringar

Vi ger er:
Pensionsförsäkring
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada
Avtalsgrupplivförsäkring
Avtalsgruppsjukförsäkring
Rese- och traktamenten

Självklart har vi traktamenten och reseersättning.

Närhet

Vi finns alltid ett möte, telefonsamtal eller mail bort från dig. Alltid till hands.

Tillstånd

Socialstyrelsen/IVO gav oss tillstånd att bedriva verksamhet inom personlig assistans enligt 9 § 2 LSS.

Tillsyn

Under 2014 fick vi tillsyn av tjänstemän från Socialstyrelsen. Tillsynen gick igenom utan anmärkningar och vi har idag en mycket god och löpande kontakt med IVO och Socialstyrelsen.

Utbildning

Vi betalar gärna utbildningar och säkerställer att kvaliteten alltid är bra i vår verksamhet.