Assistansbolag ersättning

Assistansbolag ersättning

Assistansbolag får sin ersättning från försäkringskassan. Vanligtvis den 21 varje månad och ersättning ska täcka löner och andra kostnader för de personliga assistenterna.

Ersättningens storlek

Ersättning är f.n, 280 kr per timme och baseras på ett beslut som försäkringskassan har tagit gällande en individs behov. Vi svarar gärna på fler frågor gällande ersättning, ring gärna oss på oss.