Assistansbolag försäkringskassan

Assistansbolag försäkringskassan

Assistansbolag och försäkringskassan, Försäkringskassan samarbetar med assistansbolag och förser dem bla med assistansersättning varje månad den 21. Denna ersättning ska täcka den personliga assistentens lön och andra uppkomna omkostnader i samband med den personliga assistansen. Försäkringskassan får information om vem som ska vara ersättningsmottagare för assistansersättningen kopplat till den assistansberättigade personen.

Assistansbolag och försäkringskassan

Försäkringskassan är den myndighet som beviljar assistansersättning och gör en bedömning utifrån en ansökan som handlar om den som har en funktionsnedsättning. Kontakta gärna oss om du har frågor.