Handledare och Handläggare

Handledare och Handläggare

Handledare och Handläggare, vi hjälper dig kostnadsfritt att få en handläggare eller handledare när du har eller söker personlig assistans. Kontakta oss för mer information.

Handledare och Handläggare

Det är handledare eller handläggaren som beslutar kring din assistans.