Socialstyrelsen och SOL

Socialstyrelsen och SOL

Socialstyrelsen och SOL,  som assistansbolag är vi godkända av Socialstyrelsen att bedriva verksamhet och kan SOL-lagen. Kontakta oss kostnadsfritt för att få veta mer.

Socialstyrelsen och SOL

Numera heter Socialstyrelsen IVO.